Dns

eerste moeten we bind installeren rara met apt-get install bind
Inhoudsopgave


 1. Inleiding

   1.1 Copyright
   1.2 Dank aan...
   1.3 Opgedragen aan...

 2. Introductie

 3. Een 'caching only' nameserver

   3.1 Starten van Named
   3.2 Verbeteren van de configuratie
   3.3 Gefeliciteerd

 4. Een voorbeeld van een

   4.1 Maar eerst wat droge theorie
   4.2 Je eigen domein
   4.3 De reverse zone
   4.4 Dingen waar je op moet letten
   4.5 Waarom reverse lookups niet werken
    4.5.1 De reverse zone is niet gemachtigd
    4.5.2 Subnetten die niet in de A, B, of C class vallen.

 5. Een voorbeeld van een echt domein

   5.1 /etc/named.conf (of /var/named/named.conf)
   5.2 /var/named/root.hints
   5.3 /var/named/zone/127.0.0
   5.4 /var/named/zone/land-5.com
   5.5 /var/named/zone/206.6.177

 6. Onderhoud

 7. Converteren van BIND 4 naar BIND 8

 8. Vragen en antwoorden (Q & A)

 9. Hoe wordt ik een nog betere DNS beheerder ______________________________________________________________________

 1. Inleiding

 Keywords: DNS, bind, bind-4, bind-8, named, dialup, ppp, slip, isdn,
 Internet, domain, name, hosts, resolving, caching.

 Dit document is een onderdeel van het Linux Documentation Project.

 1.1. Copyright

 (C)opyright 1995-1999 Nicolai Langfeldt. Verander dit document niet
 zonder de copyrights te vermelden. Het document is vrij te kopiëren,
 maar houd rekening met het copyright dat erop zit.

 1.2. Dank aan...

 Ik wil Arnt Gulbrandsen bedanken die de proefversies van dit document
 heeft doorgelezen en verbeterd, en enkele handige suggesties heeft
 gegeven. Ik wil ook de talrijke mensen bedanken die suggesties en
 tips mailden.

 Dit document is nooit af. Als je fouten ziet of een verbetering weet
 mail dan even, dan kan de HOWTO beter worden. Zend commentaar en/of
 vragen of geld naar janl@math.uio.no. Als je email verzendt en je wilt
 een antwoord, zorg er dan voor dat het antwoordadres er duidelijk
 bijstaat en het ook doet. Anders moet je even de ``QnA'' sectie lezen
 voor je me mailt. Ik spreek Noors en Engels, dus mail in één van die
 twee talen.


 Mail me als je deze HOWTO wilt vertalen. Ten eerste kan ik dan
 bijhouden in welke talen dit document is verschenen. Ten tweede kan ik
 je dan op de hoogte houden van nieuwe versies.

 1.3. Opgedragen aan...

 Deze HOWTO is opgedragen aan Anne Line Norheim Langfeldt. Ze zal het
 echter nooit lezen, omdat dit niet haar interessegebied is.

 2. Introductie

 Wat is DNS?

 DNS staat voor 'Domain Name System'. DNS vertaalt namen van computers
 naar een IP adres. Elke computer op een netwerk heeft een uniek IP
 adres. DNS converteert namen naar nummers en andersom. Deze conversie
 is niets anders dan een "tabel" met een kolom namen (zoals
 ftp.linux.org) en een kolom adressen (zoals 199.249.150.4).

 DNS is voor de beginner (jij ;-) één van de minder doorzichtige
 aspecten van systeembeheer. Dit document tracht een aantal zaken op te
 helderen. Het beschrijft het opzetten van een simpele DNS server. Het
 begint met het configureren van een 'caching-only' DNS server, en
 behandelt vervolgens een 'primary' DNS server voor een domein. Voor
 complexere configuraties kan je bij het ``QnA'' gedeelte terecht. Als
 het daar nog niet wordt besproken zal je de Echte Documentatie moeten
 lezen. In ``het laatste hoofdstuk'' wordt naar deze Echte
 Documentatie verwezen.

 Voordat je begint met DNS en BIND zal je eerst je machine zodanig
 moeten configureren dat je er vanuit en naartoe kan telnetten. In elk
 geval moet telnet 127.0.0.1 werken (test het nu!). Ook zal je reeds
 goede /etc/host.conf, /etc/hosts.conf, en /etc/resolv.conf moeten
 hebben; de werking van deze bestanden wordt niet in deze HOWTO
 uitgelegd. Als deze basis van je netwerkconfiguratie nog niet goed is
 ingesteld, lees dan eerst de NET-3/4-HOWTO.

 Als in deze HOWTO verwezen wordt naar 'je machine', dan wordt de
 machine bedoeld waarop je DNS aan het configureren bent. Dus niet een
 andere machine die op het netwerk aanwezig is.

 Ik neem aan dat je niet achter een firewall zit die DNS verkeer
 tegenhoudt. Als dat wel het geval is, kijk dan in de ``QnA'' sectie
 voor een oplossing.

 De meest gebruikte nameserver software is named. Dit programma is
 onderdeel van "BIND", dat gemaakt wordt door het Internet Software
 Consortium (www.isc.org). Named is onderdeel van bijna elke Linux
 distributie en staat gewoonlijk in /usr/sbin/named. Als je het
 programma nog niet hebt, kan je het downloaden van
 ftp.isc.org:/isc/bind/src/cur/bind-8/. Deze HOWTO gaat over BIND
 versie 8. De oude HOWTO, over BIND versie 4, is nog steeds beschikbaar
 op http://www.math.uio.no/~janl/DNS/. Het versienummer is te
 controleren in de named man pagina. Als onderaan bij de FILES sectie
 het bestand named.conf genoemd staat, dan is het versie 8. Als
 gesproken wordt over named.boot, dan is het versie 4. Als je versie 4
 draait, is het onder meer om beveiligingsredenen aan te raden naar
 versie 8 te upgraden.

 DNS is een gedistribueerde database. Let dus op wat je erin zet. Als
 je er onzin in zet, dan krijg je er onzin uit en zullen ook anderen er
 last van hebben. Houd je DNS configuratie schoon en consistent, dan
 zal DNS erg nuttig zijn. Leer het te gebruiken, beheer het, debug het,
 en je zal bijdragen aan het voorkomen van mismanagement van het
 Internet.

 In dit document wordt ter vereenvoudiging niet altijd de volledige
 waarheid verteld. Alles zal echter (waarschijnlijk ;) werken, als je
 doet wat in dit document beschreven staat.

 Tip: Maak backups van alle bestanden die je wijzigt tijdens het testen
 van de DNS configuratie. Mocht het misgaan, dan kan je altijd nog de
 oude bestanden terugzetten.

 3. Een 'caching only' nameserver

 Een eerste probeersel met DNS, erg bruikbaar voor inbelverbindingen

 Een 'caching only' nameserver zoekt adressen bij andere nameservers.
 De volgende keer dat om het adres voor dezelfde machinenaam gevraagd
 wordt, heeft de nameserver het antwoord al in het geheugen staan. Dit
 betekent een behoorlijke tijdswinst, zeker op langzame verbindingen.

 Eerst moet een bestand /etc/named.conf aangemaakt worden. Dit bestand
 wordt gelezen als de nameserver start. Voorlopig bevat dit bestand
 alleen het volgende:


 ______________________________________________________________________
 // Config file for caching only name server

 options {
 directory "/var/named";

 // Uncommenting this might help if you have to go through a
 // firewall and things are not working out:

 // query-source port 53;
 };

 zone "." {
 type hint;
 file "root.hints";
 };

 zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
 type master;
 file "pz/127.0.0";
 };
 ______________________________________________________________________
 Named kan aan de directory regel zien waar de configuratiebestanden
 gezocht moeten worden. Elk bestand dat hierna in named.conf voorkomt,
 staat onder de directory die je opgeeft. In dit voorbeeld is pz een
 subdirectory van /var/named, het is dus de directory /var/named/pz.

 In het bovenstaande configuratiebestand wordt /var/named/root.hints
 genoemd. /var/named/root.hints moet het volgende bevatten:


 ______________________________________________________________________
 ;
 ; There might be opening comments here if you already have this file.
 ; If not don't worry.
 ;
 .           6D IN NS    G.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    H.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    E.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    I.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    F.ROOT-SERVERS.NET.

 G.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.112.36.4
 J.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  198.41.0.10
 K.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  193.0.14.129
 L.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  198.32.64.12
 M.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  202.12.27.33
 A.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  198.41.0.4
 H.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  128.63.2.53
 B.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  128.9.0.107
 C.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.33.4.12
 D.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  128.8.10.90
 E.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.203.230.10
 I.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.36.148.17
 F.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.5.5.241
 ______________________________________________________________________ Dit bestand levert informatie over de root nameservers op deze wereld.
 Deze informatie kan mettertijd veranderen, en moet dus worden
 bijgehouden. Zie de sectie ``Onderhoud'' voor informatie over het
 bijhouden van dit bestand.

 De volgende sectie van named.conf is de laatste zone. Het gebruik
 hiervan wordt later uitgelegd. Voorlopig is het voldoende het volgende
 bestand genaamd 127.0.0 in de subdirectory pz te plaatsen:


 ______________________________________________________________________
 @        IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
             1    ; Serial
             8H   ; Refresh
             2H   ; Retry
             1W   ; Expire
             1D)   ; Minimum TTL
         NS   ns.linux.bogus.
 1            PTR   localhost.
 ______________________________________________________________________

 Vervolgens heb je ook nog een /etc/resolv.conf nodig, dat er ongeveer
 uitziet als:


 ______________________________________________________________________
 search subdomain.your-domain.edu your-domain.edu
 nameserver 127.0.0.1
 ______________________________________________________________________ De `search' regel geeft aan welke domeinen afgezocht moeten worden
 naar machinenamen die je zoekt. De nameserver regel bevat het IP adres
 van de DNS server die gebruikt moet worden. In dit geval is dat je
 eigen machine. De lokale machine zit altijd op IP adres 127.0.0.1. Als
 je meerdere nameservers wilt gebruiken, geef dan een aparte nameserver
 regel op voor elke DNS server die je wilt gebruiken. Named leest dit
 bestand overigens nooit in. Dit bestand wordt alleen gebruikt door
 applicaties die een IP adres opzoeken.

 Een uitleg van dit bestand: Als een programma de naam foo opzoekt, dan
 wordt eerst foo.subdomain.your-domain.edu geprobeerd, daarna foo.your-
 domain.edu, en tenslotte foo. Als een programma het IP adres van
 www.linux.org zoekt dan wordt eerst www.linux.org.subdomain.your-
 domain.edu geprobeerd, vervolgens www.linux.org.your-domain.edu, en
 tenslotte www.linux.org. Het is vreemd, maar zo werkt het nu eenmaal.
 Het opzoeken van elke naam kost tijd. Je moet dus niet al te veel
 domeinen in de search regel opnemen.

 Dit voorbeeld gaat ervan uit dat het domein subdomain.your-domain.edu
 bestaat. Je eigen machine heet dan waarschijnlijk your-
 machine.subdomain.your-domain.edu. De search regel moet nooit een TLD
 (Top Level Domain, edu in dit geval) bevatten. Als je vaak machines in
 een ander domein bezoekt, kan je de volgende regel opnemen:


 ______________________________________________________________________
 search subdomain.your-domain.edu your-domain.edu other-domain.com
 ______________________________________________________________________ Natuurlijk moet je deze regel aan je eigen situatie aanpassen. Merk
 op dat aan het eind van deze domains geen punt staat. Dit is
 belangrijk!

 Vervolgens zal je, afhankelijk van je libc versie, /etc/nsswitch.conf
 of /etc/host.conf aan moeten passen. Als je een /etc/nsswitch.conf
 bestand hebt, dan passen we dat aan. Anders passen we /etc/host.conf
 aan.

 /etc/nsswitch.conf

 /etc/nsswitch.conf is een lang bestand waarin beschreven wordt waar
 data vandaan gehaald moet worden. Bovenin staat bruikbaar commentaar
 wat je zou moeten lezen. Zoek daarna de regel die begint met hosts:.
 Daar moet staan:


 ______________________________________________________________________
 hosts:   files dns
 ______________________________________________________________________
 Als er geen hosts: regel in staat, voeg dan bovenstaande regel toe.
 De regel zorgt ervoor dat programma's eerst in /etc/hosts kijken, en
 dan pas de nameserver om een IP adres vragen.

 /etc/host.conf

 Dit bestand bevat waarschijnlijk meerdere regels. Eén van die regels
 moet beginnen met 'order', en moet er ongeveer als volgt uitzien:


 ______________________________________________________________________
 order hosts,bind
 ______________________________________________________________________ Als deze regel er niet staat, maak er dan één aan. De regel zorgt
 ervoor dat eerst in /etc/hosts gekeken wordt, en dan pas de nameserver
 gebruikt wordt.

 3.1. Starten van Named

 Nu is het tijd om named te starten. Als je een inbelverbinding
 gebruikt, bel dan eerst in. Type 'ndc start' en tik enter. Als dat
 niet werkt, tik dan /usr/sbin/ndc start. Als het dan nog niet werkt,
 raadpleeg dan de ``QnA'' sectie. Als je het bestand /var/log/messages
 bekijkt tijdens het opstarten van named (bijvoorbeeld met het commando
 "tail -f /var/log/messages"), dan zie je iets als:

 (regels die eindigen op "\" lopen door op de volgende regel)    Feb 15 01:26:17 roke named[6091]: starting. named 8.1.1 Sat Feb 14 \
     00:18:20 MET 1998 ^Ijanl@roke.uio.no:/var/tmp/bind-8.1.1/src/bin/named
    Feb 15 01:26:17 roke named[6091]: cache zone "" (IN) loaded (serial 0)
    Feb 15 01:26:17 roke named[6091]: master zone "0.0.127.in-addr.arpa" \
     (IN) loaded (serial 1)
    Feb 15 01:26:17 roke named[6091]: listening [127.0.0.1].53 (lo)
    Feb 15 01:26:17 roke named[6091]: listening [129.240.230.92].53 (ippp0)
    Feb 15 01:26:17 roke named[6091]: Forwarding source address is [0.0.0.0].1040
    Feb 15 01:26:17 roke named[6092]: Ready to answer queries.
 Als er een foutmelding verschijnt, geeft named aan in welk bestand de
 fout zit (named.conf of root.hints hoop ik ;-). Stop named, en
 controleer de bestanden.

 Nu is het zaakje klaar om getest te worden. Start nslookup om de
 configuratie te testen.    $ nslookup
    Default Server: localhost
    Address: 127.0.0.1

    >
 Als dit op het scherm verschijnt, dan werkt het. Hopen we. Als het nog
 niet werkt, controleer alles dan nog eens. Altijd als named.conf
 veranderd wordt, moet je named herstarten met ndc restart.

 Nu kan je proberen een IP adres op te zoeken. Gebruik een computer die
 dicht in de buurt staat. In mijn geval is dat par.uio.no, op de
 Universiteit van Oslo:    > pat.uio.no
    Server: localhost
    Address: 127.0.0.1

    Name:  pat.uio.no
    Address: 129.240.130.16
 nslookup gaf aan named de opdracht par.uio.no op te zoeken. Het
 ondervraagt vervolgens één van de nameservers die in root.hints
 genoemd staan. Het kan even duren voordat je antwoord krijgt, omdat
 eerst gezocht wordt in elk domein dat in /etc/resolv.conf genoemd
 staat.

 Als je nogmaals dezelfde machine opzoekt krijg je dit:    > pat.uio.no
    Server: localhost
    Address: 127.0.0.1

    Non-authoritative answer:
    Name:  pat.uio.no
    Address: 129.240.2.50
 Let op de regel 'Non-authoritative answer'. Dat betekent dat named
 dit keer niet het netwerk op is gegaan om een antwoord te zoeken, maar
 dat het antwoord uit de cache komt. Deze melding wordt gegeven zodat
 je er rekening mee kan houden dat de informatie inmiddels incorrect
 kan zijn. Dat je dit antwoord gekregen hebt betekent in elk geval dat
 je caching-only nameserver werkt. nslookup kan je verlaten door het
 commando exit te tikken.

 3.2. Verbeteren van de configuratie

 In grote netwerken wordt vaak gebruik gemaakt van "forwarders". Deze
 machines verzorgen het opzoeken van een adres voor een andere machine.
 Dit vermindert de belasting op het interne en externe netwerk. Door
 gebruik te maken van zo'n forwarder worden de DNS lookups sneller, en
 ze genereren minder netwerkverkeer. Vooral als je een modemverbinding
 hebt kan dit behoorlijk wat schelen. Voor het voorbeeld nemen we aan
 dat je provider 2 nameservers heeft, met de IP nummers 10.0.0.1 en
 10.1.0.1. In het named.conf bestand moet bij de eerste sectie,
 "options", worden toegevoegd:
 ______________________________________________________________________
       forward first;
       forwarders {
         10.0.0.1;
         10.1.0.1;
       };
 ______________________________________________________________________ Herstart named en test het met nslookup. Dit zou zonder problemen
 moeten werken.

 3.3. Gefeliciteerd

 Nu weet je hoe je een caching nameserver opzet. Neem een biertje, een
 glas melk, of wat dan ook om het te vieren!

 4. Een voorbeeld van een simpel domein

 Het opzetten van je eigen domein

 4.1. Maar eerst wat droge theorie

 Voordat we echt met deze sectie aan de slag gaan, behandel ik eerst
 wat droge theorie met voorbeelden. Lees dit onderdeel, of neem het
 tenminste vluchtig door. Als je het vluchtig doorneemt, pak de draad
 dan weer op bij het gedeelte waar named.conf aangepast wordt.

 DNS is een hierarchisch systeem met een boom-structuur. De 'top' heet
 . en dit wordt 'root' genoemd. Onder . zijn een aantal Top Level
 Domains (TLD), waarvan de meest bekende COM, NET, ORG, en EDU zijn.
 Net als een boom begint de stuctuur ergens, en het breidt zich steeds
 verder uit. Als je een informatica-achtergrond hebt, dan herken je in
 DNS een

 Als je een machinenaam opvraagt, begint de zoektocht in de top van de
 hierarchie. Als je bijvoorbeeld prep.ai.mit.edu zoekt dan moet je
 nameserver de server vinden die het edu domein verzorgt. Daarvoor
 ondervraagt het een . server. Van deze servers heeft de nameserver al
 het adres, dat staat namelijk in het root.hints bestand. De . server
 geeft een lijst van edu servers:    $ nslookup
    Default Server: localhost
    Address: 127.0.0.1
 Ondervraag een root server:    > server c.root-servers.net.
    Default Server: c.root-servers.net
    Address: 192.33.4.12
 Zet het 'query type' op NS (Name Server gegevens):


    > set q=ns
 Vraag naar edu:    > edu.
 De . achter edu is erg belangrijk. Het vertelt nslookup dat edu onder
 . zit, en niet onder een van onze `search' domeinen. Dit versnelt het
 zoeken.    edu   nameserver = A.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = H.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = B.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = C.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = D.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = E.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = I.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = F.ROOT-SERVERS.NET
    edu   nameserver = G.ROOT-SERVERS.NET
    A.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 198.41.0.4
    H.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 128.63.2.53
    B.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 128.9.0.107
    C.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.33.4.12
    D.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 128.8.10.90
    E.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.203.230.10
    I.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.36.148.17
    F.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.5.5.241
    G.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.112.36.4
 Dit vertelt ons dat alle ROOT-SERVERS.NET vragen beantwoorden over
 EDU, dus we kunnen op dezelfde server blijven doorvragen. We blijven
 de server C ondervragen. Nu willen we weten wat de server is voor
 mit.edu:    > mit.edu.
    Server: c.root-servers.net
    Address: 192.33.4.12

    Non-authoritative answer:
    mit.edu nameserver = W20NS.mit.edu
    mit.edu nameserver = BITSY.mit.edu
    mit.edu nameserver = STRAWB.mit.edu

    Authoritative answers can be found from:
    W20NS.mit.edu  internet address = 18.70.0.160
    BITSY.mit.edu  internet address = 18.72.0.3
    STRAWB.mit.edu internet address = 18.71.0.151
 strawb, w20ns en bitsy zijn allemaal nameservers voor mit.edu. We
 kiezen hieruit een nameserver en gaan weer een stap verder, naar
 ai.mit.edu:    > server W20NS.mit.edu.
 Het maakt niet uit of je hoofd- of kleine letters gebruikt in de
 servernaam. Maar ik gebruik m'n muis om te knippen en plakken zodat
 ik geen spelfouten maak.    Server: W20NS.mit.edu
    Address: 18.70.0.160

    > ai.mit.edu.
    Server: W20NS.mit.edu
    Address: 18.70.0.160

    Non-authoritative answer:
    ai.mit.edu   nameserver = ALPHA-BITS.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = GRAPE-NUTS.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = TRIX.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = MUESLI.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = LIFE.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = BEET-CHEX.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = MINI-WHEATS.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = COUNT-CHOCULA.AI.MIT.EDU
    ai.mit.edu   nameserver = MINTAKA.LCS.MIT.EDU

    Authoritative answers can be found from:
    AI.MIT.EDU   nameserver = ALPHA-BITS.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = GRAPE-NUTS.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = TRIX.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = MUESLI.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = LIFE.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = BEET-CHEX.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = MINI-WHEATS.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = COUNT-CHOCULA.AI.MIT.EDU
    AI.MIT.EDU   nameserver = MINTAKA.LCS.MIT.EDU
    ALPHA-BITS.AI.MIT.EDU  internet address = 128.52.32.5
    GRAPE-NUTS.AI.MIT.EDU  internet address = 128.52.36.4
    TRIX.AI.MIT.EDU internet address = 128.52.37.6
    MUESLI.AI.MIT.EDU    internet address = 128.52.39.7
    LIFE.AI.MIT.EDU internet address = 128.52.32.80
    BEET-CHEX.AI.MIT.EDU  internet address = 128.52.32.22
    MINI-WHEATS.AI.MIT.EDU internet address = 128.52.54.11
    COUNT-CHOCULA.AI.MIT.EDU    internet address = 128.52.38.22
    MINTAKA.LCS.MIT.EDU   internet address = 18.26.0.36
 muesli.ai.mit.edu is dus een nameserver voor ai.mit.edu:    > server MUESLI.AI.MIT.EDU
    Default Server: MUESLI.AI.MIT.EDU
    Address: 128.52.39.7

 Nu verander ik het query type. We hebben de nameserver gevonden, dus
 kunnen nu kijken wat muesli weet over prep.ai.mit.edu.    > set q=any
    > prep.ai.mit.edu.
    Server: MUESLI.AI.MIT.EDU
    Address: 128.52.39.7

    prep.ai.mit.edu CPU = dec/decstation-5000.25  OS = unix
    prep.ai.mit.edu
        inet address = 18.159.0.42, protocol = tcp
         ftp telnet smtp finger
    prep.ai.mit.edu preference = 1, mail exchanger = gnu-life.ai.mit.edu
    prep.ai.mit.edu internet address = 18.159.0.42
    ai.mit.edu   nameserver = beet-chex.ai.mit.edu
    ai.mit.edu   nameserver = alpha-bits.ai.mit.edu
    ai.mit.edu   nameserver = mini-wheats.ai.mit.edu
    ai.mit.edu   nameserver = trix.ai.mit.edu
    ai.mit.edu   nameserver = muesli.ai.mit.edu
    ai.mit.edu   nameserver = count-chocula.ai.mit.edu
    ai.mit.edu   nameserver = mintaka.lcs.mit.edu
    ai.mit.edu   nameserver = life.ai.mit.edu
    gnu-life.ai.mit.edu   internet address = 128.52.32.60
    beet-chex.ai.mit.edu  internet address = 128.52.32.22
    alpha-bits.ai.mit.edu  internet address = 128.52.32.5
    mini-wheats.ai.mit.edu internet address = 128.52.54.11
    trix.ai.mit.edu internet address = 128.52.37.6
    muesli.ai.mit.edu    internet address = 128.52.39.7
    count-chocula.ai.mit.edu    internet address = 128.52.38.22
    mintaka.lcs.mit.edu   internet address = 18.26.0.36
    life.ai.mit.edu internet address = 128.52.32.80
 We zijn gestart op . en vonden nameservers voor elke laag van de
 machinenaam. Als je eigen DNS server zo'n zoektocht zou ondernemen,
 zou het gecached worden en voorlopig niet meer opgezocht hoeven
 worden.

 In de boomstructuur is elke . in de machinenaam een vertakking. En elk
 woord dat tussen twee punten staat is een "tak" in de boomstructuur.

 We zoeken steeds hoger in de boom, op zoek naar prep.ai.mit.edu. We
 beginnen bij . en zoeken naar de eerstvolgende tak. In dit geval edu.
 Als we die hebben gevonden gaan we een stapje hoger, en komen bij de
 edu server. Daar kunnen we vragen naar het domein mit. Als we die tak
 hebben gevonden gaan we weer een stapje hoger en komen op mit.edu.
 Als we nog een stapje hoger zitten, komen we bij ai.mit.edu en dan
 zijn we bij de laatste nameserver beland. De laatste stap is het
 zoeken naar prep.ai.mit.edu. In informaticatermen zou je prep een
 'leaf', blad, of eindpunt van de boom kunnen noemen.

 Een domein waar minder over gesproken wordt, maar wat minstens net zo
 belangrijk is, is het in-addr.arpa domein. Dit domein heeft net als de
 normale domeinen een boomstructuur. in-addr.arpa maakt het mogelijk
 dat een machinenaam opgezocht wordt, als je reeds het IP adres weet.
 Het is belangrijk op te merken dat IP adressen in omgekeerde volgorde
 worden genoteerd binnen het in-addr.arpa domein. Als je het adres van
 een machine hebt, bijvoorbeeld 192.128.52.43, dan werkt named op
 dezelfde manier als bij het prep.ai.mit.edu voorbeeld: zoek de arpa.
 servers. Zoek vervolgens de in-addr.arpa. servers, zoek 192.in-
 addr.arpa., zoek 128.192.in-addr.arpa., zoek 52.128.192.in-addr.arpa.,
 zoek de benodigde informatie voor 43.52.128.192.in-addr.arpa. Handig,
 toch? (zeg 'ja'). Het omdraaien van de nummers kan echter verwarrend
 zijn.

 Wat ik net verteld heb is niet helemaal waar. DNS werkt niet precies
 zoals hierboven beschreven staat. Maar het komt aardig dicht in de
 buurt.

 4.2. Je eigen domein

 Nu ga je een eigen domein maken. We maken het domein linux.bogus, en
 zetten daar machines in. We gebruiken expres een domein dat niet
 bestaat, zodat het geen conflict oplevert met echte domeinen.

 Nog één ding voordat we beginnen: in machinenamen zijn niet alle
 tekens toegestaan. We mogen alleen letters (a-z), cijfers (0-9) en het
 minteken ('-') gebruiken. Gebruik dus alleen deze tekens. Hoofd- en
 kleine letters zijn voor DNS hetzelfde, dus pat.uio.no is hetzelfde
 als Pat.UiO.No.

 We zijn eigenlijk al met dit onderdeel begonnen door de volgende regel
 in named.conf te plaatsen:


 ______________________________________________________________________
 zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
     type master;
     file "pz/127.0.0";
 };
 ______________________________________________________________________ Merk op dat er geen . staat aan het eind van de domeinnamen in dit
 bestand. Dit zorgt ervoor dat, nu we de zone 0.0.127.in-addr.arpa
 configureren, we de master server voor deze zone zijn en dat het in
 een bestand staat genaamd pz/127.0.0. We hebben dit bestand al
 geconfigureerd, en er staat in:


 ______________________________________________________________________
 @        IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                 1    ; Serial
                 8H   ; Refresh
                 2H   ; Retry
                 1W   ; Expire
                 1D)   ; Minimum TTL
             NS   ns.linux.bogus.
 1            PTR   localhost.
 ______________________________________________________________________ Let op de . aan het eind van de volledige domeinnamen in dit bestand,
 in tegenstelling tot het named.conf bestand hierboven. Sommige mensen
 beginnen elk zone bestand graag met een $ORIGIN regel, maar dat is
 overbodig. De oorsprong van een zone bestand (de plaats die het
 inneemt in de DNS hierarchie) wordt gespecificeerd in het zone
 gedeelte van het named.conf bestand, in dit geval is het 0.0.127.in-
 addr.arpa.

 Dit zone bestand bevat drie 'Resource Records' (RR's). Een SOA RR, een
 NS RR, en een PRT RR. SOA betekent Start Of Authority. De `@' is een
 notatie voor `oorsprong' en omdat in named.conf staat dat het domein
 voor dit bestand 0.0.127.in-addr.arpa is, staat er op de eerste regel
 eigenlijk:

    0.0.127.in-addr.arpa.  IN   SOA ...
 NS is de Name Server RR. Er staat geen '@' aan het begin van deze
 regel. Omdat de bovenstaande regel een '@' heeft staan, wordt
 verondersteld dat datzelfde ook bij deze regel hoort. Op de NS regel
 zou dus net zo goed kunnen staan:    0.0.127.in-addr.arpa.  IN   NS   ns.linux.bogus
 Deze regel vertelt DNS wat de nameserver is voor het domein
 0.0.127.in-addr.arpa, het is ns.linux.bogus. 'ns' is een
 veelgebruikte naam voor nameservers, net als 'www' dat is voor
 webservers. Maar net zoals bij webservers mag je van de naam maken
 wat je wilt.

 Tenslotte zegt het PTR record dat de machine op adres 1 in het subnet
 0.0.127.in-addr.arpa, ofwel 127.0.0.1, localhost heet.

 Alle zone bestanden beginnen met een SOA record, en er mag er
 hoogstens 1 zijn in een zone bestand. Het beschrijft de zone, zegt
 waar het vandaan komt (een machine genaamd ns.linux.bogus), wie
 verantwoorlijk is voor de inhoud (hostmaster@linux.bogus, vul je eigen
 email adres hier in), welk versienummer van het zonebestand het is
 (hier: serienummer 1), en dingen die te maken hebben met cachen en
 secundaire DNS servers. Gebruik voor de andere velden (refresh, retry,
 expire, en minimum) de getallen die in deze HOWTO gebruikt worden, dan
 zit je goed.

 Herstart nu named met "ndc restart" en gebruik nslookup om te kijken
 wat je hebt gedaan:    $ nslookup

    Default Server: localhost
    Address: 127.0.0.1

    > 127.0.0.1
    Server: localhost
    Address: 127.0.0.1

    Name:  localhost
    Address: 127.0.0.1
 named begrijpt dus dat 127.0.0.1 localhost heet, goed zo. Nu het
 belangrijke werk, het linux.bogus domein. Voeg een zone sectie aan
 named.conf toe: ______________________________________________________________________
 zone "linux.bogus" {
     notify no;
     type master;
     file "pz/linux.bogus";
 };
 ______________________________________________________________________ Let weer op het ontbreken van . aan het einde van de domein naam in
 het named.conf bestand.

 In het linux.bogus zone bestand zetten we wat zelfbedachte gegevens:


 ______________________________________________________________________
 ;
 ; Zone file for linux.bogus
 ;
 ; The full zone file
 ;
 @    IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
             199802151    ; serial, todays date + todays serial #
             8H       ; refresh, seconds
             2H       ; retry, seconds
             1W       ; expire, seconds
             1D )      ; minimum, seconds
 ;
         NS   ns       ; Inet Address of name server
         MX   10 mail.linux.bogus   ; Primary Mail Exchanger
         MX   20 mail.friend.bogus.  ; Secondary Mail Exchanger
 ;
 localhost    A    127.0.0.1
 ns       A    192.168.196.2
 mail      A    192.168.196.4
 ______________________________________________________________________ We maken nog twee opmerkingen over het SOA record. ns.linux.bogus moet
 een bestaande machinenaam zijn met een A record. Het is niet voldoende
 om een CNAME te hebben voor de machine die in het SOA record genoemd
 wordt. De naam hoeft niet 'ns' te zijn, je mag elke naam gebruiken die
 je wilt. Vervolgens, lees hostmaster.linux.bogus als
 'hostmaster@linux.bogus'. Dit moet het email adres zijn van de persoon
 die verantwoordelijk is voor de DNS configuratie. Je mag zelf weten
 welk email adres je hier plaatst, maar hostmaster is een adres dat
 veel gebruikt wordt.

 Er is een nieuw type 'resource record' in dit bestand, het MX record
 of Mail eXchanger RR. Mail servers kunnen hieraan zien dat mail voor
 iemand@linux.bogus naar mail.linux.bogus of mail.friend.bogus gestuurd
 moet worden. Het nummer voor elke machinenaam is de prioriteit van de
 MX records. De RR met het laagste nummer (10) is de machine waar mail
 heen gestuurd moet worden, indien mogelijk. Als dat niet lukt wordt de
 mail gestuurd naar een machine met een hoger nummer, in dit geval
 mail.friend.bogus, met prioriteit 20.

 Herstart named weer door ndc restart te draaien, en controleer het
 resultaat met nslookup:

 $ nslookup
 > set q=any
 > linux.bogus
 Server: localhost
 Address: 127.0.0.1

 linux.bogus
     origin = ns.linux.bogus
     mail addr = hostmaster.linux.bogus
     serial = 199802151
     refresh = 28800 (8 hours)
     retry  = 7200 (2 hours)
     expire = 604800 (7 days)
     minimum ttl = 86400 (1 day)
 linux.bogus   nameserver = ns.linux.bogus
 linux.bogus   preference = 10, mail exchanger = mail.linux.bogus.linux.bogus
 linux.bogus   preference = 20, mail exchanger = mail.friend.bogus
 linux.bogus   nameserver = ns.linux.bogus
 ns.linux.bogus internet address = 192.168.196.2
 mail.linux.bogus    internet address = 192.168.196.4
 Als je goed kijkt zie je een bug. De regel:    linux.bogus   preference = 10, mail exchanger = mail.linux.bogus.linux.bogus
 is verkeerd. Er zou moeten staan:    linux.bogus   preference = 10, mail exchanger = mail.linux.bogus
 Ik heb expres deze fout gemaakt, zodat je ervan kan leren ;-). Als je
 in het zone bestand kijkt zie je dat de regel            MX   10 mail.linux.bogus   ; Primary Mail Exchanger
 een punt mist. Of er staat een ".linux.bogus" te veel. Als een
 machinenaam niet met een punt eindigt, dan wordt de oorsprong eraan
 toegevoegd. In dit geval wordt dat dus linux.bogus.linux.bogus. De
 regel moet zijn:


 ______________________________________________________________________
         MX   10 mail.linux.bogus.  ; Primary Mail Exchanger
 ______________________________________________________________________ of:

 ______________________________________________________________________
         MX   10 mail         ; Primary Mail Exchanger
 ______________________________________________________________________ Ik geef de voorkeur aan de laatste regel, het is minder tikken. De
 meningen verschillen over wat beter zou zijn. In een zone bestand moet
 het domein voluit geschreven worden met een . erachter, of het domein
 moet er niet bijstaan. In het laatste geval wordt de oorsprong
 automatisch het domein.

 Ik zeg hier nogmaals dat in het named.conf bestand geen punten achter
 domeinnamen moeten staan. Je hebt geen idee hoe vaak een simpele punt
 voor een hoop problemen heeft gezorgd.

 Hier volgt het nieuwe zone bestand, nu met wat extra informatie:

 ______________________________________________________________________
 ;
 ; Zone file for linux.bogus
 ;
 ; The full zone file
 ;
 @    IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
             199802151    ; serial, todays date + todays serial #
             8H       ; refresh, seconds
             2H       ; retry, seconds
             1W       ; expire, seconds
             1D )      ; minimum, seconds
 ;
         TXT   "Linux.Bogus, your DNS consultants"
         NS   ns       ; Inet Address of name server
         NS   ns.friend.bogus.
         MX   10 mail     ; Primary Mail Exchanger
         MX   20 mail.friend.bogus. ; Secondary Mail Exchanger

 localhost    A    127.0.0.1

 gw       A    192.168.196.1
         HINFO  "Cisco" "IOS"
         TXT   "The router"

 ns       A    192.168.196.2
         MX   10 mail
         MX   20 mail.friend.bogus.
         HINFO  "Pentium" "Linux 2.0"
 www       CNAME  ns

 donald     A    192.168.196.3
         MX   10 mail
         MX   20 mail.friend.bogus.
         HINFO  "i486"   "Linux 2.0"
         TXT   "DEK"

 mail      A    192.168.196.4
         MX   10 mail
         MX   20 mail.friend.bogus.
         HINFO  "386sx" "Linux 1.2"

 ftp       A    192.168.196.5
         MX   10 mail
         MX   20 mail.friend.bogus.
         HINFO  "P6" "Linux 2.1.86"
 ______________________________________________________________________ Er zijn een aantal nieuwe RR's te zien. Het HINFO (Host INFOrmation)
 heeft twee gedeeltes. Het is een goede gewoonte om aanhalingstekens om
 beide gedeeltes te zetten. Het eerste deel beschrijft de hardware van
 de machine, en het tweede deel beschrijft de software. De machine 'ns'
 heeft een pentium en draait Linux 2.0. De tweede nieuwe RR is CNAME
 (Canonical NAME). Met CNAME kan je een alias voor een machine maken.
 In dit voorbeeld is www een alias voor ns.

 Het gebruik van het CNAME record is een beetje controversieel. Hou je
 in elk geval aan de regel dat een MX, CNAME, of SOA record nooit naar
 een CNAME record mag verwijzen, het moet altijd naar een machine met
 een A record verwijzen. De volgende regel is dus fout:
 ______________________________________________________________________
 foobar     CNAME  www           ; NO!
 ______________________________________________________________________ Maar de volgende regel is goed:


 ______________________________________________________________________
 foobar     CNAME  ns           ; Yes!
 ______________________________________________________________________ Je kan er ook van uit gaan dat CNAME geen geldige machinenaam is voor
 een email adres, webmaster@www.linux.bogus is dus fout in dit
 voorbeeld. Als je dit probleem wilt voorkomen, gebruik dan een A
 record, zoals:


 ______________________________________________________________________
 www       A    192.168.196.2
 ______________________________________________________________________ Sommige BIND experts adviseren het CNAME record helemaal niet te
 gebruiken. Maar het zou te ver gaan daar in deze HOWTO verder op in
 te gaan.

 Maar zoals je ziet houdt deze HOWTO zich, net als een hoop domeinen,
 zich niet aan die regel.

 Laat named z'n configuratiebestanden opnieuw inlezen met het commando
 ndc reload    $ nslookup
    Default Server: localhost
    Address: 127.0.0.1

    > ls -d linux.bogus
 Bovenstaand commando zegt dat alle records weergegeven moeten worden.
 Dit resulteert in:
 [localhost]
 $ORIGIN linux.bogus.
 @            1D IN SOA    ns hostmaster (
                     199802151    ; serial
                     8H       ; refresh
                     2H       ; retry
                     1W       ; expiry
                     1D )      ; minimum

             1D IN NS    ns
             1D IN NS    ns.friend.bogus.
             1D IN TXT    "Linux.Bogus, your DNS consultants"
             1D IN MX    10 mail
             1D IN MX    20 mail.friend.bogus.
 gw           1D IN A     192.168.196.1
             1D IN HINFO   "Cisco" "IOS"
             1D IN TXT    "The router"
 mail          1D IN A     192.168.196.4
             1D IN MX    10 mail
             1D IN MX    20 mail.friend.bogus.
             1D IN HINFO   "386sx" "Linux 1.0.9"
 localhost        1D IN A     127.0.0.1
 www           1D IN CNAME   ns
 donald         1D IN A     192.168.196.3
             1D IN MX    10 mail
             1D IN MX    20 mail.friend.bogus.
             1D IN HINFO   "i486" "Linux 1.2"
             1D IN TXT    "DEK"
 ftp           1D IN A     192.168.196.5
             1D IN MX    10 mail
             1D IN MX    20 mail.friend.bogus.
             1D IN HINFO   "P6" "Linux 1.3.59"
 ns           1D IN A     192.168.196.2
             1D IN MX    10 mail
             1D IN MX    20 mail.friend.bogus.
             1D IN HINFO   "Pentium" "Linux 1.2"
 Dat ziet er goed uit. Je ziet dat het lijkt op het zone bestand zelf.
 Laten we nu eens kijken wat er over www alleen gezegd wordt:    > set q=any
    > www.linux.bogus.
    Server: localhost
    Address: 127.0.0.1

    www.linux.bogus canonical name = ns.linux.bogus
    linux.bogus   nameserver = ns.linux.bogus
    linux.bogus   nameserver = ns.friend.bogus
    ns.linux.bogus internet address = 192.168.196.2
 Hierin zie je dat www.linux.bogus een alias is voor ns.linux.bogus, en
 het geeft voor programma's die een IP adres zoeken voldoende
 informatie over ns.linux.bogus om een verbinding met deze machine op
 te bouwen.

 We zijn nu al halverwege!


 4.3. De reverse zone

 Nu kunnen programma's de namen in linux.bogus vertalen naar IP nummers
 waarmee ze een verbinding kunnen opbouwen. Maar wat ook nodig is, is
 een `reverse zone', die DNS in staat stelt van een IP adres naar een
 machinenaam te converteren. Deze naam wordt door veel servers (WWW,
 FTP, IRC) gebruikt om te besluiten of je een verbinding mag opbouwen
 en welke prioriteit je krijgt. Als je volledig van het Internet
 gebruik wilt maken heb je een reverse zone nodig.

 Plaats het volgende in named.conf:


 ______________________________________________________________________
 zone "196.168.192.in-addr.arpa" {
     notify no;
     type master;
     file "pz/192.168.196";
 };
 ______________________________________________________________________ Dit is precies hetzelfde als met 0.0.127.in-addr.arpa, en de inhoud
 lijkt er ook op:


 ______________________________________________________________________
 @    IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
             199802151 ; Serial, todays date + todays serial
             8H   ; Refresh
             2H   ; Retry
             1W   ; Expire
             1D)   ; Minimum TTL
         NS   ns.linux.bogus.

 1        PTR   gw.linux.bogus.
 2        PTR   ns.linux.bogus.
 3        PTR   donald.linux.bogus.
 4        PTR   mail.linux.bogus.
 5        PTR   ftp.linux.bogus.
 ______________________________________________________________________ Herstart named weer met ndc restart en controleer het resultaat met
 nslookup:


 ______________________________________________________________________
 > 192.168.196.4
 Server: localhost
 Address: 127.0.0.1

 Name:  mail.linux.bogus
 Address: 192.168.196.4
 ______________________________________________________________________ Het ziet er goed uit. Nu kunnen we alle informatie over het domein
 bekijken:
 ______________________________________________________________________
 > ls -d 196.168.192.in-addr.arpa
 [localhost]
 $ORIGIN 196.168.192.in-addr.arpa.
 @            1D IN SOA    ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                     199802151    ; serial
                     8H       ; refresh
                     2H       ; retry
                     1W       ; expiry
                     1D )      ; minimum

             1D IN NS    ns.linux.bogus.
 1            1D IN PTR    gw.linux.bogus.
 2            1D IN PTR    ns.linux.bogus.
 3            1D IN PTR    donald.linux.bogus.
 4            1D IN PTR    mail.linux.bogus.
 5            1D IN PTR    ftp.linux.bogus.
 @            1D IN SOA    ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                     199802151    ; serial
                     8H       ; refresh
                     2H       ; retry
                     1W       ; expiry
                     1D )      ; minimum
 ______________________________________________________________________ Ziet er ook goed uit! Als je andere informatie op je scherm krijgt,
 zoek dan naar foutmeldingen in de syslog. Hoe dat gaat staat uitgelegd
 in het begin van dit hoofdstuk.

 4.4. Dingen waar je op moet letten

 Er zijn een paar dingen waar je goed op moet letten. Ten eerste, de IP
 nummers die in de voorbeelden gebruikt worden vallen binnen de
 verzameling "prive adressen"; deze adressen mogen niet op het Internet
 gebruikt worden, en zijn derhalve uitermate geschikt om te gebruiken
 in de voorbeelden in deze HOWTO. De tweede opmerking gaat over de
 notify no; regel. Deze regel vertelt named dat de secondary name
 servers niet op de hoogte gesteld moeten worden van de veranderingen.
 Als we dat wel zouden doen bij deze experimenten, dan zouden we
 daarmee alleen maar het Internet vervuilen.

 En natuurlijk is het door ons gemaakte domein nep, net als de IP
 adressen. Voor een voorbeeld van een echt domein, zie het volgende
 hoofdstuk.

 4.5. Waarom reverse lookups niet werken

 Er zijn een aantal dingen die bij normale machinenaam lookups wel
 werken, en bij reverse lookups niet. Hieronder staat een uitleg en
 oplossing van deze zaken, maar eerst moet je zorgen dat de reverse
 lookups op je eigen machine werken. Als dat nog niet zo is, repareer
 dat en lees daarna verder.

 Er zullen twee problemen met reverse lokups worden besproken:

 4.5.1. De reverse zone is niet gemachtigd

 Als je van een ISP een reeks IP adressen krijgt en een domein naam,
 dan is dat domein gewoonlijk gemachtigd nameserver informatie te
 verstekken aan computers die daarom vragen. Die machtiging bestaat uit
 een NS record dat vertelt dat de nameserver informatie over jouw
 domein op jouw nameserver gevonden kan worden. Deze methode van
 recursief machinenamen opzoeken staat hierboven beschreven, in de
 sectie "droge theorie".
 De reverse zone moet ook gemachtigd worden. Als je de 192.168.196
 netwerkadressen en het linux.bogus domein hebt gekregen, dan moet je
 provider ook NS records hebben voor je reverse zone en je forward
 zone. Als je de boom langsloopt van in-addr.arpa en bij je eigen
 domein probeert te komen, bestaat de kans dat er ergens iets niet
 werkt. Dat zal dan waarschijnlijk bij je ISP zijn. Neem in dat geval
 contact met je ISP op zodat ze een goed NS record aan kunnen maken.

 4.5.2. Subnetten die niet in de A, B, of C class vallen.

 Door gebrek aan IP nummers worden er regelmatig subnets uitgedeeld die
 kleiner zijn dan een class C netwerk (256 adressen). Zo'n netwerk heet
 een classless netwerk. Deze kleine subnets maken het mogelijk dat het
 Internet nog steeds draait. Bij subnets kleiner dan een class C
 netwerk, kunnen er problemen optreden. Deze problemen met de
 oplossingen staan beschreven bij Ask Mr. DNS, op
 http://www.acmebw.com/askmrdns/00007.htm.

 Het probleem ligt iets te ingewikkeld om hier te behandelen, dus lees
 de `Mr. DNS' pagina goed door, en zorg dat je het begrijpt. Het kan
 gebeuren dat je ISP het probleem niet begrijpt. Dan zal je het dus
 moeten uitleggen, zodat ze toch een goede configuratie kunnen
 neerzetten die je vervolgens met nslookup kan testen.

 De Mr. DNS uitleg van het probleem bespreekt o.a. een CNAME truuk en
 een truuk met het zone bestand. Niet elke resolver begrijpt deze CNAME
 truuk echter. Als je daar problemen mee krijgt, vraag je provider dan
 een PTR record rechtstreeks in het getruukte zone bestand te zetten in
 plaats van de CNAME truuk te gebruiken. Sommige ISP's hebben andere
 oplossingen voor dit probleem zoals een websysteem voor het bewerken
 van `reverse mappings'.

 5. Een voorbeeld van een echt domein

 In dit hoofdstuk laten we eindelijk wat echte zone bestanden zien.

 Gebruikers van deze HOWTO vroegen om voorbeelden van een echt zone
 bestand. Het bestand dat hier gebruikt wordt is gemaakt door David
 Bullock van LAND-5, met wat aanpassingen van mezelf. Wat je hier ziet
 kan dus iets verschillen van de informatie die je krijgt als je met
 nslookup de LAND-5 nameservers ondervraagt.

 5.1. /etc/named.conf (of /var/named/named.conf)

 Hieronder staat de zone informatie voor LAND-5's subnet, 206.6.177, en
 de 'reverse zones'. Merk op dat de bestanden niet in een directory pz
 geplaatst worden zoals dat in deze HOWTO gebeurt, maar dat de
 directory zone heet.


 ______________________________________________________________________
 // Boot file for LAND-5 name server

 options {
     directory "/var/named";
 };

 zone "." {
     type hint;
     file "root.hints";
 };

 zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
     type master;
     file "zone/127.0.0";
 };

 zone "land-5.com" {
     type master;
     file "zone/land-5.com";
 };

 zone "177.6.206.in-addr.arpa" {
     type master;
     file "zone/206.6.177";
 };
 ______________________________________________________________________ Als je dit in je named.conf bestand plaats, zet als *alsjeblieft*
 `notify no;' in de zone secties voor de twee LAND-5 zones om
 ongelukken te voorkomen.

 5.2. /var/named/root.hints

 Het bestand hieronder is inmiddels verouderd. Je zal dus zelf een
 nieuwe versie aan moeten maken. Het aanmaken van een root.hints
 bestand wordt verderop in deze HOWTO beschreven. ______________________________________________________________________
 ; <<>> DiG 8.1 <<>> @A.ROOT-SERVERS.NET.
 ; (1 server found)
 ;; res options: init recurs defnam dnsrch
 ;; got answer:
 ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10
 ;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 13
 ;; QUERY SECTION:
 ;;   ., type = NS, class = IN

 ;; ANSWER SECTION:
 .           6D IN NS    G.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    H.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    E.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    I.ROOT-SERVERS.NET.
 .           6D IN NS    F.ROOT-SERVERS.NET.

 ;; ADDITIONAL SECTION:
 G.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.112.36.4
 J.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  198.41.0.10
 K.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  193.0.14.129
 L.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  198.32.64.12
 M.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  202.12.27.33
 A.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  198.41.0.4
 H.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  128.63.2.53
 B.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  128.9.0.107
 C.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.33.4.12
 D.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  128.8.10.90
 E.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.203.230.10
 I.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.36.148.17
 F.ROOT-SERVERS.NET.   5w6d16h IN A  192.5.5.241

 ;; Total query time: 215 msec
 ;; FROM: roke.uio.no to SERVER: A.ROOT-SERVERS.NET. 198.41.0.4
 ;; WHEN: Sun Feb 15 01:22:51 1998
 ;; MSG SIZE sent: 17 rcvd: 436
 ______________________________________________________________________ 5.3. /var/named/zone/127.0.0

 In dit bestand staat niet bijzonders, alleen het verplichte SOA record
 en een record dat 127.0.0.1 laat verwijzen naar de lokale machine. Ook
 dit laatste is verplicht. In dit bestand hoeft verder niets te staan.
 Ook zal het nooit aangepast hoeven worden, tenzij het adres van je
 nameserver of hostmaster verandert. ______________________________________________________________________
 @        IN   SOA   land-5.com. root.land-5.com. (
                 199609203    ; Serial
                 28800  ; Refresh
                 7200  ; Retry
                 604800 ; Expire
                 86400) ; Minimum TTL
             NS   land-5.com.

 1            PTR   localhost.
 ______________________________________________________________________ 5.4. /var/named/zone/land-5.com

 In dit bestand zien we het verplichte SOA record en de benodigde NS
 records. We kunnen zien dat er een secundaire nameserver aanwezig is
 op ns2.psi.net. Dit is ook zoals het zou moeten zijn; neem altijd een
 secundaire nameserver in een ander netwerk. Als je netwerk platligt is
 je secundaire DNS server nog steeds beschikbaar. We zien ook dat er
 een centrale server is genaamd land-5, die verschillende Internet
 servers draait. Naar deze machine wordt verwezen met CNAME records,
 dit zou je ook met A records kunnen doen.

 Zoals je in het SOA record kan zien, is de oorsprong van dit zone
 bestand land-5.com en is de contactpersoon root@land-5.com. In plaats
 van root wordt ook het adres hostmaster vaak hiervoor gebruikt. Het
 serienummer is in het JJJJMMDDS formaat: de datum en het serienummer
 van de dag. Dit bestand is waarschijnlijk de zesde versie van 9
 september 1996. Onthoud dat het serienummer altijd hoger moet zijn
 dat het vorige serienummer. Hier wordt slechts 1 cijfer gebruikt voor
 het serienummer van de dag. Als er op een dag 9 versies worden
 gemaakt, moet hij weer wachten tot de volgende dag voordat nieuwe
 versies kunnen worden gemaakt. Om dit te voorkomen zou je twee
 getallen kunnen gebruiken voor het serienummer.


 ______________________________________________________________________
 @    IN   SOA   land-5.com. root.land-5.com. (
             199609206    ; serial, todays date + todays serial #
             8H       ; refresh, seconds
             2H       ; retry, seconds
             1W       ; expire, seconds
             1D )      ; minimum, seconds
         NS   land-5.com.
         NS   ns2.psi.net.
         MX   10 land-5.com. ; Primary Mail Exchanger
         TXT   "LAND-5 Corporation"

 localhost    A    127.0.0.1

 router     A    206.6.177.1

 land-5.com.   A    206.6.177.2
 ns       A    206.6.177.3
 www       A    207.159.141.192

 ftp       CNAME  land-5.com.
 mail      CNAME  land-5.com.
 news      CNAME  land-5.com.

 funn      A    206.6.177.2

 ;
 ;    Workstations
 ;
 ws-177200    A    206.6.177.200
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177201    A    206.6.177.201
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177202    A    206.6.177.202
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177203    A    206.6.177.203
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177204    A    206.6.177.204
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177205    A    206.6.177.205
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ; {Many repetitive definitions deleted - SNIP}
 ws-177250    A    206.6.177.250
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177251    A    206.6.177.251
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177252    A    206.6.177.252
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177253    A    206.6.177.253
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ws-177254    A    206.6.177.254
         MX   10 land-5.com.  ; Primary Mail Host
 ______________________________________________________________________ Als je goed naar de land-5 nameserver kijkt, zie je dat de namen van
 de vorm ws_nummer zijn. In nieuwere versies mag het underscoreteken
 niet gebruikt worden, daarom is dat hier vervangen door een minteken.

 Iets anders dat het opmerken waard is, is dat de werkstations geen
 individuele namen hebben, maar dat de laatste twee getallen van het IP
 adres gebruikt worden om unieke namen te maken. Dit vereenvoudigt de
 administratie, maar is een beetje onpersoonlijk. Het kan zijn dat
 gebruikers dit soort namen niet op prijs stellen.

 We zien ook dat funn.land-5.com een alias is voor land-5.com, maar
 hier wordt gebruik gemaakt van een A record in plaats van een CNAME
 record. Zoals eerder opgemerkt is, is dat een goed gebruik.

 5.5. /var/named/zone/206.6.177

 Onderstaand bestand zal in deze sectie besproken worden.


 ______________________________________________________________________
 @        IN   SOA   land-5.com. root.land-5.com. (
                 199609206    ; Serial
                 28800  ; Refresh
                 7200  ; Retry
                 604800 ; Expire
                 86400) ; Minimum TTL
             NS   land-5.com.
             NS   ns2.psi.net.
 ;
 ;    Servers
 ;
 1    PTR   router.land-5.com.
 2    PTR   land-5.com.
 2    PTR   funn.land-5.com.
 ;
 ;    Workstations
 ;
 200   PTR   ws-177200.land-5.com.
 201   PTR   ws-177201.land-5.com.
 202   PTR   ws-177202.land-5.com.
 203   PTR   ws-177203.land-5.com.
 204   PTR   ws-177204.land-5.com.
 205   PTR   ws-177205.land-5.com.
 ; {Many repetitive definitions deleted - SNIP}
 250   PTR   ws-177250.land-5.com.
 251   PTR   ws-177251.land-5.com.
 252   PTR   ws-177252.land-5.com.
 253   PTR   ws-177253.land-5.com.
 254   PTR   ws-177254.land-5.com.
 ______________________________________________________________________ De reverse zone is het deel van de DNS configuratie dat het meeste
 problemen oplevert. Het wordt gebruikt om erachter te komen welke
 machinenaam bij een IP adres hoort. Voorbeeld: Stel dat een Noorse IRC
 server alleen verbindingen wil accepteren van Noorse IRC clients. De
 irc server kan er makkelijk achter komen wat het IP adres van de
 client is. Dit IP adres zit namelijk in elk IP pakket dat de client
 stuurt. Nu wil de server weten welke machinenaam bij dit IP adres
 hoort. De server roept dan de functie gethostbyaddr aan. Deze functie
 zoekt vervolgens 200.177.6.206.in-addr.arpa op door te beginnen bij
 een . server, en steeds een niveau verder te gaan. Deze methode staat
 beschreven in de sectie "droge theorie". De nameserver voor
 177.6.206.in-addr.arpa heeft een 'PTR ws-177200.land-5.com' record
 voor 200.177.6.206.in-addr.arpa, wat betekent dat bij 206.6.177.200 de
 machinenaam ws-177200.land-5.com hoort. Zoals eerder gezegd klopt deze
 uitleg niet helemaal, maar het komt aardig in de buurt van de
 werkelijkheid.

 Even terug naar het voorbeeld van de IRC server. De IRC server
 accepteert alleen connecties van Noorse clients. Door de reverse
 lookup weet de server dat het verzoek afkomstig is van
 ws-177200.land-5.com. Omdat alleen verbindingen vanaf .no machines
 zijn toegestaan, zal de verbinding in dit geval niet opgebouwd worden.
 Als de reverse lookup zou falen, zou er helemaal geen hostname
 gevonden worden, en wordt er ook geen verbinding gemaakt.

 Sommige mensen zeggen dat reverse lookups alleen belangrijk zijn voor
 servers, of dat ze helemaal niet belangrijk zijn. Dat is niet waar.
 Sommige ftp, news, IRC of zelfs HTTP servers accepteren geen
 connecties van een machine als er geen machinenaam gevonden kan
 worden. Reverse lookups zijn dus zelfs verplicht.

 

Laatst gewijzigd op: 2008-02-05 20:25:08